Utsäde

Ökande andel undermåliga utsädespartier

22 december, 2021

Med de senaste årens statistik kan Lantbrukets Affärer konstatera att andelen certifierade utsädespartier vårstråsäd har ökat mellan 2010 och 2021. Trenden med försämrad utsädeskvalitet förstärks av en minskande areal vårstråsäd. Allt certifierat utsäde ska vara [Läs mer…]