Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Ljuset från jordbruket

Jordbruket har oförskyllt hamnat i fokus i klimatfrågan. I varje debatt, tråd i sociala medier och förnumstigt livsstilsprogram från UR rullar kulan alltid ner i vad-vi-måste-sluta-äta-hålet. Ja, vi behöver ändra våra matvanor men det är […]

Lantbrukets Affärer nr 4 2023
Nytt nummer

Lantbrukets Affärer nr 4 2023

Nytt nummer med nytt utseende! I årets aprilnummer med tema klimat har vi bland annat pratat med Martin Andersson på Löderup Växt. Du kan även läsa om hur viktigt ökad produktivitet är för minskningen av […]

Lennart Wikströms ledare
Ledaren

God hushållning med växtnäring

Övergödning av sjöar och vattendrag blev en väckar­klocka för det svenska jordbruket redan i början av 1970-talet. Med modeller från USA började forskare vid SLU följa växtnäringsflöden från både reningsverk och jordbruksmark. Efter bara några […]