Ekonomi

Politiker har mycket att lära av Föreningssverige

19 november, 2021

Kooperativt företagande är ett stort forskningsområde, kanske inte i Sverige men i USA och på sina håll i Europa. Bland annat skriver organisationsteoretiker om medlemsorganisationer, demokratiskt inflytande, företagsstyrning och liknande. Den som läser dessa alster [Läs mer…]

Göran Persson, Swedbanks styrelseordförande.
Ekonomi

”Vi måste öppna för nya finansiella konstruktioner”

24 september, 2021

Hur ska svenskt jordbruk klara finansiering och tillgång till riskvilligt kapital? Ökad tillgång till riskkapital och öppna för juridiska personer att äga lantbruksfastigheter är två möjligheter som föreslås av Swedbanks styrelseordförande Göran Persson. Om svenskt [Läs mer…]

Ekonomi och marknad
Ekonomi

Äganderätten under attack

16 juli, 2021

Äganderätten till skog har diskuterats mycket under senare tid. Vissa politiska intressen vill beröva skogsägarna deras rätt att sköta sin skog så att den ska vara produktiv, vacker och artrik också i framtiden. Det finns [Läs mer…]

Ekonomi

Mikrolån till svenska småföretag

21 augusti, 2020

Mikrolån har ofta lyfts fram som en framgångsrik modell för att stötta småföre­tagare och nystartade företag i utvecklingsländer. Men varför begränsa modellen till bara utvecklingsländer? Det är kanske dags att bita skammen av stoltheten och [Läs mer…]

Ekonomi

Kraftigt ökad produktivitet

17 juli, 2020

En kraftigt ökad produktivitet mätt på avkastning, arbetad tid, kapital och energi kännetecknar utvecklingen i svenskt lantbruk de senaste 25 åren. Det visar Lantbrukets Affärers analys av höstvete, mjölk och griskött. Lantbrukets stora utmaning inför [Läs mer…]

Ekonomi

Missriktad ambition

23 juni, 2020

I sin strävan att framstå som en föregångare för övriga världen riskerar EU-kommissionens förslag till livsmedelsstrategi Farm to Fork att i stället skjuta ett någorlunda väl fungerande system i sank med stigande matpriser och ökat [Läs mer…]

Ekonomi

Fortsatt dålig lönsamhet

25 mars, 2020

Svenskt lantbruk fortsätter att brottas med dålig lönsamhet. De som jämför 2018 och 2019 och förmedlar en bild av ”bättre än förra året” gör svenskt lantbruk en genuin otjänst. Statistiken över jordbrukets och trädgårds­näringens produktionsvärde [Läs mer…]

Ekonomi

Expansionen på bolånemarknaden kostar

21 februari, 2020

Jämfört med den närmast explosiva ökningen av bolån gör Landshypotek Banks kärnverksamhet jord och skog nästan på stället marsch. Liksom föregående år står bolånen för närmare 75 procent av utlånings­ökningen. År 2017 startade Landshypo­tek Banks [Läs mer…]