Lantbrukets Affärer nr 3 2024
Nytt nummer

Lantbrukets Affärer nr 3 2024

Nummer tre är ute med tema Växtskydd. Vi har pratat med bröderna Gustav och Oscar Hilmér på Bäckens Gård som betonar hur viktigt det är att göra rätt från grunden och utveckla det man är […]

Tufft år för fröodlingen
Växtodling

Tufft år för fröodlingen

Efter ännu ett tufft år för svenska fröodlare var temat vid SFO:s årsstämma i Skövde i slutet av januari ”Nya affärsmöjligheter”. Stort hopp sätts till odling av ärtutsäde för att kuna förse Lantmännens nya ärtproteinfabrik […]

Klimatanpassningslån för lantbruk
Ekonomi

Klimatanpassningslån för lantbruk

Att finansiera samhällets klimatanpassning är minst sagt en utmaning. Som första bank lanserar Handelsbanken ett klimatanpassningslån särskilt för lantbruk. Många tänkte efter 2018 att det som hände då var hemskt men att så extrema år […]